Registrácia
na preteky

1. Registrácia na preteky
2. Úhrada pretekov
3. Potvrdenie a súhrn

Naši partneri.
Ďakujeme.

Organizátor

Generálny partner

Hlavní partneri

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Oficiálni dodávatelia