Preteky

Scott Enduro Race

sobota, 01.06.2024, 09:30

Zľava 10 € len online!

Scott Enduro Race sú prvé sobotné preteky a zároveň jedny z najobľúbenejších pretekov BikeFestu. Endura sa totiž zúčastňuje mnoho hobby pretekárov, ktorí si chcú užiť skvelú atmosféru, krásnu prírodu a samozrejme aj samotnú jazdu. Aj tento rok nebude chýbať okrem kategórií Slovenského pohára v endure aj séria Enduro Challenge kde okrem dospelých hobby pretekárov môžu súťažiť aj žiaci a kadeti (s doprovodom).
 
Na tomto linku nájdete štartovú listinu, nájdete ju aj v sekcii Na stiahnutie v spodnej časti tejto stránky. 

Tento rok ťa čaká:
 • 6 RS v kategóriách SPEN
 • max 5 RS v sérii ENDURO CHALLENGE
 • V kategórii RACE je povinnou výbavou FULL FACE prilba. V rámci série ENDURO CHALLENGE je povinnou výbavou cyklistická prilba.
Čo získaš, ak sa registruješ teraz?
 • ​Pre každého štartujúceho štartový balíček v hodnote 10 € zadarmo
 • Štartové číslo s vlastným menom
 • Občerstvenie na trati
 • Koruna Kráľ lesa pre najrýchlejšieho jazdca
 • Víťaz každej kategórie oceľové R biker
 • Vecné ceny a medaile pre prvých troch v kategóriách 

Dĺžka trate:
Približne 30 km

Harmonogram:
Sobota 1. jún 2024
Štart pretekov: 9:30 
Tréning: trénovať je možné už v piatok od 11:00. V sobotu pred pretekmi už tréning nebude možný!

Mapa 2024:


Registrácia:
Do 19. mája 2024 online - s menom 
Do 26. mája 2024 online - bez mena 
Do 1. júna 2024 do 9:00 na mieste

Štartovné:
35 € online 
45 € na mieste 
25 € žiaci
Po registrácii a platbe cez internet si stačí v sobotu ráno vyzdvihnúť darčekový balíček a štartové číslo pri registračnom pulte.
Záloha za čip je 30 €, ktorú pretekár získa naspäť po vrátení čipu po dojazde do cieľa.

Bližšie informácie o Scott Enduro Race:

Radenie na štarte:
Štartovné listiny sa zostavujú samostatne pre kategórie E-bike, Hobby a Race na základe výsledkov z minulého roku, či na základe poradia pri registrácii. Pretekári prihlásení na mieste obdržia vždy vyššie štartovné číslo. Organizátor pretekov má právo udeliť maximálne 10 divokých kariet (prednostné štartovné číslo). V prvom transfere štartujú pretekári podľa štartových čísel, ale v obrátenom poradí. To znamená, že najvyššie štartovné číslo ide prvé a číslo 1 štartuje v pretekoch posledné. Medzi kategóriami E-bike, Hobby a Race bude na štarte 10 minútová časová medzera. Na štarte si musí každý pretekár nechať odpípnuť čip, aby mohol odštartovať v pretekoch.
V kategóriách Hobby je povolený štart viacerých pretekárov v tzv. kamarátskej skupine, ktorú je potrebné zvoliť pri registrácii a všetci jej členovia musia mať uvedený rovnaký kamarátsky kód.

Vyhlásenie výsledkov: 
Po dojazde posledného pretekára, cca. o 16:00 na hlavnom pódiu. O presnom čase bude informovať moderátor.
 
Trať pretekov a bezpečnosť:
Enduro trať sa skladá z niekoľkých tzv. RSiek (rýchlostné skúšky) a transferov. RSky sú prevažne zjazdové, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami.
Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej na štart nasledujúcej RS. Na preteky bude určený časový limit, ktorý sa môže v deň pretekov zmeniť na základe počasia, či aktuálnych podmienok počas Birell BikeFest. Štart rýchlostných skúšok prebieha pod dozorom štartovných rozhodcov a pretekári musia rešpektovať ich pokyny.

Na trati bude pre pretekárov pripravené občerstvenie.

Trať je vyznačená vyznačovacou páskou a smerovými značkami. Finálna trať bude pripravená na tréning v piatok 31. mája 2024 od 11:00. Tréning na závodnej trati je možný v piatok od 11:00 na vlastné nebezpečenstvo. Počas tréningu nebude na trati zabezpečený zdravotnícky dozor. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu hlavných pretekov.

V prípade vyššej moci má organizátor právo preteky predčasne ukončiť. Pre určenie poradia budú započítané len tie RS, ktoré prešla celá štartovná listina, mimo pretekárov, ktorí preteky nedokončili z iných dôvodov.
 
V prípade, že na pretekoch bude štartovať osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť na registrácii prítomný zákonný zástupca, ktorý na mieste podpíše prehlásenie o zodpovednosti.
 
Porušenie pravidiel pretekov:

Pretekár porušuje pravidlá:

 • ak predčasne odštartuje, neodpíne čip na štarte, prípadne nedodrží čas pre oficiálny tréning.
 • ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc, a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil.
 • v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času.
 • pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla s čipom.
 • v prípade použitia zakázaných dopingových látok.
 • ak je pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla, k výsledku.
 • je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach, ako sú občerstvovacie stanice.
 • ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov.
Možnosti potrestania porušenia pravidiel:
 • slovné napomenutie
 • časová penalizácia
 • diskvalifikácia
O treste rozhoduje delegovaný zástupca pretekov/rozhodca v spolupráci s riaditeľom pretekov a oficiálnou časomierou. Diskvalifikáciu na štarte vykonáva priamo rozhodca, riaditeľ pretekov alebo jeho zvolený zástupca, ktorý je na to oprávnený. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie.

Vyhlásenie víťazov:
Poradie pretekára v pretekoch sa získa súčtom časov na rýchlostných skúškach (RS). Meranie času prebieha čipovou technológiou. Víťazi sa vyhlasujú vždy po pretekoch podľa časového harmonogramu.
V prípade, že sa pretekár nezúčastní vyhlásenia výsledkov (s výnimkou zdravotných problémov), stráca nárok na ceny.

Povinná výbava:
Pretekár môže používať len jeden bicykel, jednu sadu komponentov, všetko potrebné si musí viezť sám a opravy zaisťovať svojpomocne. Nikde nič neodkladá, nevymieňa. Vzájomná pomoc medzi pretekármi je povolená a podporovaná, cudzia pomoc dovolená nie je.
Povinnou výbavou v kategórii RACE je FULL FACE PRILBA. V kategórii HOBBY je povinnou výbavou cyklistická prilba. Pretekár musí mať prilbu počas celých pretekov, prilbu nemusí mať len v prípade zosadnutia z bicykla počas transferu. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.

Organizátor dôrazne odporúča FULL FACE prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy mať pri sebe kontakt na organizátora!
Počas pretekov odporúčame pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón.
ŠTARTOVNÉ 35 € / 45 € online
Čo získaš: 
 • Pre každého štartovací balíček
 • Koruna pre najrýchlejšieho
 • Víťaz každej kategórie oceľové R biker
 • Ocenenia pre prvých troch v kategóriách
 • Každý ONLINE pretekár prihlásený do 19. mája získava na pamiatku štartové číslo s vlastným menom

Kategórie

Slovenský enduro pohár
 • Muži U21 (2004-2008)
 • Muži 21-34 r (2003-1990)
 • Masters 35+ (1989 a starší)
 • Ženy od 16 r. (2008 a staršie)
 • E-bike
Enduro Challenge
 • Juniori/Juniorky 14 - 17 r. (2010 - 2007)
 • Muži 18 - 39 rokov ( 2006 - 1985)
 • Muži 40 + (1984 a starší)
 • Ženy od 18 r. (od 2006)
 • E-bike
Enduro Challenge
 • Žiaci do 13 r. (od 2011)

Naši partneri.
Ďakujeme.

Organizátor

Generálny partner

Hlavní partneri

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Oficiálni dodávatelia