CTM Junior Enduro

Začiatok: 
sobota, 30.05.2020, 10:00
CTM Enduro Race sú prvé sobotné preteky a zároveň jedny z najobľúbenejších pretekov BikeFestu pre zúčastnených. Endura sa totiž zúčastňuje mnoho hobby pretekárov, ktorí si chcú užiť skvelú atmosféru, krásnu prírodu a, samozrejme, aj samotnú jazdu. A práve preto sme sa tento rok rozhodli túto možnosť sprostredkovať aj mladým bikerom do 14 rokov.

Aké novinky ťa čakajú tento rok?
 • 2 RS v úplne novej kategórii Junior do 14 rokov.
 • Úplne nová prejazdová časomiera, vďaka ktorej budú celé preteky pre jazdcov komfortnejšie a nebude potreba zastavovať v cieli!
Čo získaš ak sa registruješ teraz?
 • Pre každého štartujúceho štartový balíček v hodnote 10 € zadarmo
 • Štartové číslo s vlastným menom
 • Občerstvenie na trati
 • Každý štartujúci má v tombole možnosť vyhrať jednu z 10 hodnotných vecných cien
 • Koruna kráľa lesa pre najrýchlejšieho jazdca
 • Víťaz každej kategórie oceľové R biker
 • Vecné ceny a medaile pre prvých troch v kategóriách
Harmonogram:
sobota 30.5.2020
štart od 9:30

Registrácia:
do 10.5.2020 online s menom
do 27.5.2020 online
do 30.5. do 09:00 na mieste

Štartovné:
15 € online 
20 € na mieste

Bližší popis CTM Junior Enduro Race
Kategória Junior:
2 x RS

Detská kategória pre pretekárov do 14 rokov vyskúša na BikeFeste 2 rýchlostné skúšky. Pre túto kategóriu je povinná integrálna prilba, rukavice a chránič chrbtice! Pre všetky deti je nutné, aby na mieste bol zákonný zástupca, ktorý dieťa do pretekov registruje, podpíše prehlásenie bikera a bude s účasťou súhlasiť. Povolený je nesúťažný doprovod a organizátor ho dôrazne odporúča! Rodič, resp. nesúťažný doprovod môže ísť s dieťaťom celé preteky, do RS môže štartovať za dieťaťom (nesmie odštartovať pred) a v prípade nutnosti, je povolená pomoc rodiča.

Preteky štartujú v sobotu o 09:30 hod.
Štartovné vopred prostredníctvom online formulára je 15 €, na mieste 20 €. Veľmi nám pri organizácii pomôže, ak sa zaregistrujete a štartovné zaplatíte vopred cez internet, aby sme vedeli odhadnúť účasť a zrýchlili registráciu na mieste. Po zaregistrovaní a zaplatení cez internet stačí v piatok, najneskôr v sobotu ráno vyzdvihnúť darčekový balíček a štartové číslo pri registračnom pulte.

Novinkou tohto ročníka pre Hobby jazdcov je možnosť  skupinového štartu kamarátov až do počtu 10 ľudí, takže si môžu spolu šliapať na štart a mať z týchto pretekov zábavu. Jediné, čo je potrebné, aby sa skupinky registrovali vopred online na webe.
 
Každý súťažiaci bude automaticky zaradený do tomboly o 10 cien.
 

Časový harmonogram:
Tréning: možný už v piatok  od 11:00. V sobotu pred pretekom už tréning nebude možný!
Registrácia: online alebo na mieste pri registračnom pulte v piatok 29.5. (od 10:00 do 17:00) a v sobotu 30.5. (od 8:00 do 09:00)
Štart: 09:30
Štartovať sa bude v 5 minútových intervaloch po 10 pretekárov. Štartuje sa v poradí kategórií: E-bike, Hobby, Junior a nakoniec Race, podľa štartových čísiel v obrátenom poradí! Čas štartu jednotlivých čísel teda závisí od počtu prihlásených pretekárov. Každý pretekár musí byť na štarte odpípnutý, inak sa mu nebude počítať čas.
 
Vyhlásenie výsledkov: po dojazde posledného pretekára, cca 17:00 na hlavnom pódiu
Záloha za čip je 20 €, ktorú pretekár získa naspäť po vrátení čipu po dojazde do cieľa.

Radenie na štarte:
Štartovné listiny sa zostavia samostatne pre kategórie E-bike, Hobby, Junior a Race na základe výsledkov z minulého roku či na základe poradia pri registrácii. Pretekári prihlásení na mieste obdržia vždy vyššie štartovné číslo. Organizátor pretekov má právo udeliť maximálne 10 divokých kariet (prednostné štartovné číslo). Do prvého transferu štartujú pretekári podľa štartových čísel, ale v obrátenom poradí, tzn. Najvyššie štartovné číslo ide prvé a číslo 1 štartuje do pretekov posledné. Medzi kategóriami E-bike, Hobby, Junior a Race bude na štarte 10 minútová časová medzera. Na štarte si musí každý pretekár nechať odpípnuť čip, aby mohol do pretekov odštartovať.
 
Trať pretekov a bezpečnosť:
Enduro trať sa skladá z niekoľkých tzv. RSiek /(rýchlostné skúšky) a transferov. RSky sú prevažne zjazdové, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami.
Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej na štart nasledujúcej RS. Na preteky bude určený časový limit, ktorý sa môže v deň pretekov zmeniť na základe počasia či aktuálnych podmienok na akcii BikeFest.
Novinkou tohto ročníka je prejazdová časomiera, vďaka ktorej budú celé preteky pre jazdcov komfortnejšie a nebude potrebné zastavovať v cieli! Štartovanie do rýchlostných skúšok bude prebiehať pod dozorom štartovných rozhodcov a pretekári musia ich pokyny rešpektovať.

Na trati budú mať pretekári pripravené občerstvovacie stanice.
Trať je vyznačená vyznačovacou páskou a smerovými značkami. Finálna trať bude pripravená na tréning v piatok 29.5. od 11:00. Tréning na závodnej trati je možný v piatok od 11:00 na vlastné nebezpečenstvo. Na trati nebude zabezpečený zdravotnícky dozor počas tréningu. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu hlavných pretekov.
V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť. Pre určenie poradia budú započítané len tie RS, ktoré prešla celá štartovná listina, mimo pretekárov, ktorí preteky nedokončili z iných dôvodov.
 
V prípade, že na pretekoch bude štartovať osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť na registrácii prítomný zákonný zástupca, ktorý na mieste podpíše prehlásenie o zodpovednosti.
 
Porušenie pravidiel pretekov
Pretekár porušuje pravidlá:
 • v prípade predčasného štartu, neodpípnutia čipu na štarte, či nedodržania času pre oficiálny tréning
 • ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil.
 • v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času.
 • pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla s čipom.
 • v prípade použitia zakázaných dopingových látok. Ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla, k výsledku.
 • je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice.
 • ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov.
Možnosti potrestania porušenia pravidiel
 • slovné napomenutie
 • časová penalizácia
 • diskvalifikácia
O treste rozhoduje delegovaný zástupca pretekov/rozhodca v spolupráci s riaditeľom pretekov a oficiálnou časomierou. Diskvalifikáciu na štarte vykonáva priamo rozhodca, riaditeľ pretekov alebo jeho zvolený zástupca, ktorý je k tomu oprávnený. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie.

Vyhlásenie víťazov
Poradie pretekára v pretekoch sa získa súčtom časov na rýchlostných skúškach (RS). Meranie času prebieha čipovou technológiou. Víťazi sa vyhlasujú vždy po pretekoch podľa časového harmonogramu.
Vo všetkých vypísaných kategóriách sa vyhlasujú prví traja, pre ktorých budú pripravené vecné ceny a koruna kráľa lesa, ktorú získa najrýchlejší pretekár. V prípade, že sa pretekár vyhlásenia nezúčastní (s výnimkou zdravotných problémov), stráca nárok na ceny.

Povinná výbava:
Pretekár môže používať len jeden bicykel, jedny komponenty, všetko potrebné si musí viezť sám a opravy zaisťovať svojpomocne. Nikde nič neodkladá, nevymieňa. Vzájomná pomoc medzi pretekármi je povolená a podporovaná, cudzia pomoc dovolená nie je.
Povinnou výbavou je integrálna prilba, rukavice a chránič chrbtice. Pretekár musí mať prilbu počas celých pretekov, prilbu nemusí mať len v prípade zosadnutia z bicykla počas transferu. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.
Organizátor dôrazne odporúča chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy kontakt na organizátora!
Počas pretekov odporúčame pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón.

 

Kategórie

Chlapci do 14 rokov (2010-2006)
Dievčatá do 14 rokov (2010-2006)

Organizátor

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner